VivaBiH

Alternative testiranju na životinjama su često jeftinije, brže i više produktivne.

Zamjena testiranja na životinjama ne znači da će pacijenti biti više izloženi riziku. Takođe, to ne znači da će razvoj medicine biti zaustavljen. Umjesto toga, zamjena testiranja na životinjama će poboljšati kvalitet kao i humanost nauke.

Srećom, razvoj alternativne medicine je sve više u porastu. Zahvaljujući inovacijama u nauci, testiranje na životinjama biva zamjenjeno u sferama kao što su testiranje toksičnosti, neuronauke i razvoju lijekova. Međutim, još mnogo toga mora da se uradi.

Razlozi, zašto testiranje na životinjama opstaje, često nisu naučni. Umjesto toga, moguće je da opstaju zbog konzervatizma unutar naučnih ustanova – lakše je i jednostavnije raditi ono što se oduvijek radilo.  Rezultati testiranja na životinjama se lako mogu uporediti najranijim testovima na životinjama koji su dali samopouzdanje naučnicima. Regulatori mogu da koriste „stavljanje kvačica“, što je odvojeno od potreba stvarnog svijeta. Nakon što se razviju nove alternative, postoje i velike birokratske prepreke za sprovođenje i primjenu njihove uportebe.  Jedan od najvažnijih poslova Cruelty Free International naučnog tima jeste podsticanje regulatora da prihvataju i promovišu alternativne metode testiranja.

Tipovi alternativa

  • Uzgajanje ćelija

U laboratoriji se može uzgajati gotova svaka vrsta ćelija čovjeka i životinja. Naučnici su čak uspjeli razviti ćelije da narastu u 3D strukture, poput minijaturnih ljudskih organa, što može pružiti realniji način testiranja novih terapija.

Ljudske ćelije su korištene za stvaranje inovativnih malih uređaja koji se zovu „organi na čipovima“. Ovo se može koristiti umjesto životinja za proučavanje bioloških i zaraznih procesa, kao i za metabolizam lijekova. Već su proizvedeni uređaji koji tačno oponašaju pluća, srce, bubrege i crijeva. Krajnji cilj je da se ovi čipovi koriste kako bi se napravio čitav „čovjek-na-čipu“.

Ćelijsko uzgajanje je bilo centralno u ključnim dešavanjima u oblastima kao što su rak, sepsa, bubrežne bolesti i AIDS, a rutinski se koristi u testiranju hemijske bezbjednosti, proizvodnji vakcina i razvoju lijekova.

  • Ljudska tkiva

I zdrava i bolesna tkiva donirana od strane ljudskih dobrovoljaca mogu pružiti relevantniji način proučavanja ljudske biologije i bolesti za razliku od testiranja na životinjama.

Ljudsko tkivo se može donirati od operacije (npr. biopsije, kozmetičke hirurgije i transplatacije). Na primjer, modeli kože i oka napravljeni od rekonstruisane ljudske kože i drugih tkiva razvijeni su i koriste se za zamjenu surovih testova iritacije kod kunića. Kompanije poput Episkin, Mattek i CellSistems GmbH sada proizvode ove testove u jednostavnoj opremi za kompanije koje mogu da testiraju na svojoj kozmetici drugim supstancama.

Ljudsko tkivo se, takođe, može koristiti nakon što je osoba umrla (npr. post mortem). Post-mortem tkivo mozga dalo je važne rezultate za razumjevanje regeneracije mozga i efekata multiple skleroze i Parkinsonove bolesti.

  • Kompjuterski modeli

    Sa rastućom sofisticiranošću računara, mogućnost “modelovanja” ili kopiranja aspekata ljudskog tijela postaje sve veća.

    Kompjuterski modeli srca, pluća, kože, probavnog i mišićno-koštanog sistema već postoje. Oni se mogu koristiti za sprovođenje virtuelnih eksperimenata na osnovu postojećih informacija i matematičkih podataka.
  • Studije volontiranja

Brzi napredak tehnologije omogućio je razvoj sofisticiranih mašina za skeniranje i tehnika snimanja koje se mogu koristiti za sigurno proučavanje ljudskih dobrovoljaca.

Mašine za snimanje mozga koje mogu „vidjeti“ unutar mozga se mogu koristiti za praćenje napredovanja i liječenje moždanih bolesti. One mogu pomoći istraživačima da razumiju uzroke upoređujući ih sa zdravim volonterima.

Inovativna tehnika zvana mikrodoziranje takođe se može koristiti u volonterima za mjerenje ponašanja veoma malih doza potencijalnih novih lijekova u ljudskom telu. Ove mikrodoze su radioaktivno obilježene, ubrizgavaju se u ljudske dobrovoljce i mjere se (obično u uzorcima krvi) koristeći veoma osjetljiv mijerni uređaj zvan ubrzavajući maseni spektrometar.

Manje visokotehnološke studije o ishrani, zavisnosti od lijekova i boli se mogu izvesti i na dobrovoljcima u interesu unaprjeđenja medicinske nauke. Ove studije mogu pomoći da se zamijene testovi na životinjama.

Ljudski medicinski proboji

Rečeno nam je da insulinska terapija ne bi bila otkrivena da istraživači životinja nisu uklonili pankreas pasa 1920-ih. Ali kao i druga područja medicinskih istraživanja, bitni tragovi su zapravo došli mnogo ranije iz zapažanja ljudskih pacijenata.Operacija mozga kod pacijenata Parkinsonove bolesti identifikovala je najbolje mjesto za elektrode Duboke Moždane Stimulacije koje su se smještale u mozak radi poboljšanja simptoma, decenijama prije navodnog „otkrića“ kod majmuna.


Alois Alzheimer je prvi opisao glavne karakteristike Alzheimerove bolesti 1906. godine proučavajući dijelove mozga kod pacijenata nakon njihove smrti.Studije ljudske populacije dovele su do otkrića da pušenje prouzrokuje rak. Pušenje ne prouzrokuje rak kod miševa i pacova.Austrijski ljekar je koristio sebe u eksperimentu da oktrije glavni uzrok čira na želucu. Pio je bakterije i razbolio se prije nego što je svoje simptome izliječio antibioticima.

Njemački hemičar testirao je uticaj aspirina na sebi nakon slučajnog otkrića da je aspirin pomogao ublažavanje bolova kod pacijenata sa zuboboljom.Anestetički efekat gasa koji izaziva smijeh otkriven je kada je neko sebi slučajno odsjekao nogu dok je bio pod dejstvom tog gasa. Američki stomatolog je tada potvrdio efekte na sebi za vrijeme vađenja zuba.

Alternative su bolje

Grubi testovi na kožne alergije koje se vrše na zamorcima samo predviđaju ljudske reakcije 72% vremena. Ali, pokazalo se da kombinacija hemijskih i alternativnih metoda zasnovanih na ćelijama tačno predviđa ljudske reakcije 90% vremena.

Zloglasni Draize test iritacije kože kod kunića može predvidjeti samo reakciju ljudske kože 60% vremena. Ali uporeba rekonstruisane ljudske kože je tačna i do 86%.

Standardni test na trudnim pacovima, kako bi se utvrdilo da li hemikalije ili lijekovi mogu naštetiti bebi u razvoju, mogu da otkriju samo 60% opasnih materija. Ali ćelijski zasnovana alternativa (EST) ima 100% tačnost u otkrivanju vrlo toksičnih hemikalija.

Surovo i nepouzdano testiranje toksina iz školjke na živim miševima je sada potpuno zamijenjeno daleko superiornijim analitičkim hemijskim metodama koje su bolje u zaštiti ljudi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *