VivaBiH

Milioni životinja se iskorištavaju i ubijaju u ime progresa svake godine.

Globalni eksperimenti na životinjama

 • Cruelty Free International je objavio najažurnije, najtačnije i najopsežnije procjene broja životinja korištenih u naučnim eksperimentima u cijelom svijetu, deset godina nakon objave prethodne, često citirane procjene iz 2005. godine.
 • Procjenjujemo da je najmanje 192.1 milion životinja korišteno u naučne svrhe 2015. godine.
 • Ovaj broj uključuje i procjenjenih 79.9 miliona eksperimenata nad životinjama, kao i milioni drugih životinja ubijenih zbog njihovih tkiva, korištenih za uzgajanje genetički modificiranih sojeva životinja i uzgajanih a nekorištenih ili ubijenih kao viškove.
 • Procjenjujemo da su 10 vodećih zemalja u kojim se vrše testiranja na životinjama Kina (20.5 miliona), Japan (15 miliona), Sjedinjene Države (15.6 miliona), Kanada (3.6 miliona), Australija (3.2 miliona), Južna Koreja (3.1 milion), Ujedinjeno Kraljevstvo (2.6 miliona), Brazil (2.2 miliona), Njemačka (2 miliona), i Francuska (1.9 miliona), tim redosljedom.
 • Također smo izračunali ukupan broj eksperimenata koji uključuju pse i majmune u cijelom svijetu. Tokom 2015, procijenili smo da su 207,724 testa izvršena na psima i 158,780 na majmunima.
 • Vodećih 10 zemalja koje koriste pse za ove potrebe su: Kina; Sjedinjene Države; Kanada; Južna Koreja; Japan; Australija; Brazil; Ujedinjeno Kraljevstvo; Njemačka i Indija.
 • Vodećih 10 zemalja koje koriste majmune su: Sjedinjene Države; Kina; Japan; Brazil; Kanada; Ujedinjeno Kraljevstvo; Francuska; Njemačka; Indija i Južna Koreja.

Eksperimenti na životinjama u Europskoj Uniji

 • Najnoviji zvanični izvještaji Europske komisije pokazuju da je 10.9 miliona eksperimenata izvršeno na životinjama širom EU u 2017. godini.
 • Dodatnih 12.6 miliona životinja su uzgojene i ubijene, ali nisu korištene u eksperimentima. To znači da je 2017. godine ukupno 23.5 miliona životinja ubijeno u naučne svrhe u EU.
 • Pored povećanih zahtijevanja u javnosti da se umanji istraživanje na životinjama, malo toga se promijenilo od objave posljednjeg izvještaja (11.5 miliona životinja korištenih 2011. godine).
 • Kako definira EU, Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno izvodi najveći broj eksperimenata na životinjama u Europi (2.6 miliona 2017. godine), prestižući Njemačku. Njemačka je na drugom mjestu i vršila je  2.1 milion eksperimenata 2017. godine., a Francuska na trećem mjestu sa 1.9 miliona eksperimenata te godine.
 • Bilo je ukupno 21,369 korištenja pasa 2017. godine sa Francuskom (4,106 korištenja), Ujedinjeno Kraljevstvo (3,949 korištenja) i Njemačkom (3,472 korištenja) kao vodećim korisnicima pasa u eksperimentima.
 • Bilo je ukupno 11,609 korištenja primata u cijeloj EU 2017. godine (porast od 7% u odnosu na 2015. godinu), sa Francuskom (3,746 korištenja), Njemačkom (3,472 korištenja), i Ujedinjenim Kraljevstvom (2,960 korištenja) kao vodećim korisnicima primata u eksperimentima.
 • Od ukupnog broja eksperimenata izvršenih u EU 2017. godine, 40% su za osnovne potrebe istraživanja iako ih je samo 20% bilo potrebno po regulatorima.

Eksperimenti na životinjama u Europskoj Uniji

 • Najnoviji zvanični izvještaji Europske komisije pokazuju da je 10.9 miliona eksperimenata izvršeno na životinjama širom EU u 2017. godini.
 • Dodatnih 12.6 miliona životinja su uzgojene i ubijene, ali nisu korištene u eksperimentima. To znači da je 2017. godine ukupno 23.5 miliona životinja ubijeno u naučne svrhe u EU.
 • Pored povećanih zahtijevanja u javnosti da se umanji istraživanje na životinjama, malo toga se promijenilo od objave posljednjeg izvještaja (11.5 miliona životinja korištenih 2011. godine).
 • Kako definira EU, Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno izvodi najveći broj eksperimenata na životinjama u Europi (2.6 miliona 2017. godine), prestižući Njemačku. Njemačka je na drugom mjestu i vršila je  2.1 milion eksperimenata 2017. godine., a Francuska na trećem mjestu sa 1.9 miliona eksperimenata te godine.
 • Bilo je ukupno 21,369 korištenja pasa 2017. godine sa Francuskom (4,106 korištenja), Ujedinjeno Kraljevstvo (3,949 korištenja) i Njemačkom (3,472 korištenja) kao vodećim korisnicima pasa u eksperimentima.
 • Bilo je ukupno 11,609 korištenja primata u cijeloj EU 2017. godine (porast od 7% u odnosu na 2015. godinu), sa Francuskom (3,746 korištenja), Njemačkom (3,472 korištenja), i Ujedinjenim Kraljevstvom (2,960 korištenja) kao vodećim korisnicima primata u eksperimentima.
 • Od ukupnog broja eksperimenata izvršenih u EU 2017. godine, 40% su za osnovne potrebe istraživanja iako ih je samo 20% bilo potrebno po regulatorima.
 • Eksperimenti se još vrše u regulatorne svrhe u EU, tamo gdje postoje alternativne metode koje ne uključuju životinje. 2017. godine bilo je 4,120 testova na iritaciju kože, 814 testova na iritaciju očiju, 47,341 testova na činjenje kožu osjetljivom, 35,172 testa na pirogenost i 892,723 testova učinkovitosti serije proizvoda (većina kojih vjerojatno uključuju botox testove).

Testiranje na životinjama u Ujedinjenom Kraljevstvu

 • Po posljednjim brojkama iz državnih organizacija (za 2018. godinu), ukupno 3.52 miliona ekspetimenata su izvršeni u Velikoj Britaniji tokom 2018. godine.
 • Od tog broja, 1.72 miliona (49%) su vezani za uzgajanje i pravljenje genetski izmijenjenih životinja koje nisu korištene u daljim eksperimentima.
 • Preostalih 1.8 miliona (51%) su pravi eksperimenti na životinjama, koji su uključivali 564,719 životinja (31%) koje su bile podvrgnute eksperimentima za koje su čak i stručnjaci smatrali da su životinjama stvorile umjerenu ili tešku patnju.
 • Životinje koje su korištene u Ujedinjenom Kraljevstvu uključuju miševe (2.57 miliona eksperimenata), pacove (177,904 eksperimenata), hrčke (1,416 eksperimenata),  ptice (148,047 eksperimenata), zečeve (11,159 eksperimenata), zamorce (6,445 eksperimenata), majmune (3,207 eksperimenata), pse (4,481 eksperimenata), mačke (159 eksperimenata), konje (10,424 eksperimenata), ovce (53,672 eksperimenata), svinje (3,750 eksperimenata), koze (58 eksperimenata), krave (3,723 eksperimenata), reptile (104 eksperimenata), vodozemce (9,873 eksperimenata) i ribe (514,340 eksperimenata).
 • Od 1.8 miliona pravih eksperimenata koji su izvršeni na životinjama, 56% (1 milion eksperimenata) su u području osnovnih istraživanja – većina njih vođena radoznalošću univerzitetskih istraživača.
 • 50% svih eksperimenata su izvršeni na univerzitetima, često koristeći financiranje porezima građana.
 • Samo 13% svih eksperimenata su smatrani potrebnim po regulatorima. 2018. godine, za 85% eksperimenata vršenih na majmunima, korištene su životinje uvezene iz država van EU.
 • Izvršeno je 397 eksperimenata na sastav kućanskih proizvoda 2018. godine.
 • Eksperimenti se još uvijek provode za toksikološke testove i pored postojanja valjanih alternativa koje ne uključuju životinje. Oni uključuju:
  • testove na iritaciju kože (123 testa 2018. godine)
  • testove na iritaciju očiju (40 testova 2018. godine)
  • testove akutne smrtonosne toksičnosti (10,275 testova 2018. godine)
  • o   testovi pirogeničnosti (vrućice) na živim zečevima (638 testova 2018. godine).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *